allmänna villkor för tävlingar i sociala media

Tävlingarna som anordnas av våra officiella sociala medier styrs av de nuvarande allmänna villkoren, som vi uppmanar och rekommenderar dig att läsa noggrant. Genom att delta i en tävling accepterar du tävlingsvillkoren nedan.

Vid frågor angående tävlingen och/eller hanteringen av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via att skicka ett privat meddelande till våra officiella sociala medier och/eller med vanlig post på adressen som anges nedan.

Villkor

1. Det företag som anordnar och ansvarar för tävlingen är Europe Foods Sverige AB, Org.nr: 556607-9165 (”Företaget”), med säte på Scheelevägen 30, 223 63 Lund, Sverige. Tävlingen är inte organiserad eller sponsrad på något sätt av sociala mediakanalen.

2. Alla rättigheter, befogenheter och förmåga över relaterade till varumärket
”Mrs Cheng´s”, såväl som på alla logotyper, produkter, insignier, symboler, bilder, innehåll som publiceras och/eller används av företaget (”Varumärket”) ska förbli uteslutande exklusiva för företaget och/eller andra företag som ingår i dess koncern. Du kommer inte att förvärva någon rättighet eller förmåga över med avseende på varumärkena.

3. För att delta i någon tävling som anordnas av Företaget måste du vara bosatt i Sverige, ha uppnått myndig ålder (18 år), ha en social medieprofil i det sociala nätverket där tävlingen äger rum. Dessutom ska du inte vara anställd i Företaget vid tidpunkten för deltagande i tävlingen och du ska följa dessa villkor. Företaget förbehåller sig rätten att avbryta tävlingen och/eller ta bort dig från tävlingen och/eller inte ge dig priserna, när som helst och utan behov av förvarning, om du inte följer det och/eller du är skäligen misstänkt att inte följa ett eller flera av ovanstående krav.

4. Genom att delta i tävlingen erkänner och samtycker du till att vissa personuppgifter som du lämnar om dig själv i samband med inlämnandet av bidrag samlas in och bearbetas av Företaget för att administrera tävlingen i enlighet med ditt samtycke som givits genom att delta i den. Du ska lämna följande information: ditt för- och efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress. Om värdet på vinsten överstiger 1 300 kr ska skatt betalas och då behöver Företaget vinnarens personnummer för att kunna meddela Skatteverket. Du har rätt att utöva rätten till åtkomst, rättelse eller radering av hans/hennes uppgifter, eller begränsning av behandlingen, eller att invända mot behandling, såväl som rätten till dataportabilitet, genom att skicka ett meddelande till vårt dataskyddskontor genom ett meddelande adresserat till dataprotection@thegbfoods.com. För ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se här. När tävlingen är över kommer Företaget att radera den insamlade informationen.

5. När du deltar i tävlingen ska du agera och uppträda på ett korrekt sätt, i enlighet med tillämplig lag, nuvarande villkor samt eventuella regler eller villkor som tillhandahålls av sociala medier. Du ska avstå från alla handlingar, beteenden eller uttryck som är olämpliga eller som strider mot tillämplig lag, allmän ordning och/eller moral, och i synnerhet ska du avstå från att använda falska identiteter och från att skicka och/eller dela innehåll och/eller meddelanden som kan vara vulgärt, obscent, oförskämt, hetsande till hat, rasistiskt och/eller sexistiskt eller på något sätt kränkande, eller kränker tredje parts rättigheter (inklusive immateriella rättigheter) och företaget förbehåller sig rätten att ta bort alla meddelanden och/eller bidrag från dig av denna anledning. Du ska i alla avseenden vara ensam ansvarig för alla handlingar, meddelanden och/eller innehåll som publiceras och/eller skickas in under och/eller i samband med tävlingen och du ska hålla Företaget, dess aktieägare och anställda helt ansvarsfria från ersättning för eventuell skada, rättsliga förfaranden, sanktioner och/eller påföljder som härrör från eventuell underlåtenhet av dig att följa ovanstående. 

6. Tävlingens egenskaper, genomförande, varaktighet och priser anges i beskrivningen av tävlingen. Deltagande och/eller bidrag som gjorts på sätt och/eller på en tidslinje som inte överensstämmer med beskrivningen kommer inte att beaktas. Företaget har rätt att när som helst ändra och/eller avbryta tävlingen och ge adekvat information på sin sida på sociala medier.

7. Du bekräftar att vinnarna av tävlingen kommer att utses, om inte annat anges, av en jury bestående av representanter för Företaget och baserat på efterlevnaden av bidraget till varumärkenas värderingar och arv. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

8. När tävlingen har avslutats kommer Företaget att fortsätta med urvalet och meddelandet till vinnarna. Vinnare kommer att informeras personligen via privata meddelanden till samma sociala medieprofil som användes för deltagandet och bidraget. Om vinnare inte svarar till företaget inom 72 timmar, förlorar vinnaren automatiskt priset och företaget kommer att ha rätt att välja ut och ge priset till en ny vinnare.

Tack!

Ditt tävlingsbidrag är mottaget. Lycka till!

Hälsningar Teamet på Mrs Chengs

TACK FÖR ATT DU
KONTAKTAR OSS!

Ditt meddelande är nu sänt till vår konsumentkontakt. Det kan ta några dagar innan vi återkommer. Tack på förhand för ditt tålamod.